Disclaimer.

Deze webwinkel is onderdeel van Fashion Supply. De volgende disclaimer is van toepassing op deze site.

 Zorg.

Ondanks de constante zorg en aandacht die onze website onderdeel van Fashion Supply besteed aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

 Informatie op de site.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze site verkregen is. De informatie op onze site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 Links naar derden.

In het bijzonder vallen links naar websites van derden buiten de controle van Fashion Supply, die daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Fashion Supply is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, voor de privacybescherming op andere websites of voor de diensten die eventueel via andere websites worden aangeboden.

 Linken naar de website.

Linken naar pagina's van onze websites is toegestaan, mits de goede naam van Fashion Supply en haar websites daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van Fashion Supply wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar de websites dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.(één van onze webwinkels.nl/), met als beschrijving de naam van webwinkel. Het gebruik van onze logo's is alleen toegestaan na toestemming van Fashion Supply. Een link naar de websites moet bij voorkeur verwijzen naar een zelfstandige pagina in een nieuw browser venster (target= "_blank"). Linken naar andere pagina's binnen de websites is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, maar het bestaan en/of de naam van dergelijke pagina's is niet gegarandeerd.

 Copyright

Copyright © 2016 Fashion Supply. Alle rechten voorbehouden.